30-дневна гаранция на цените 

Обновено: 16.01.2020

ЧАСТ 1. Организатор  

Организатор е JYSK БУЛ ЕООД със седалище град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1, BG131470112.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. Цел

Клиентите на магазини JYSK в България, както и нашата онлайн търговска платформа www.JYSK.bg, могат да се възползват от най-добрата цена на продукти в магазините ни с еднакви търговски условия, в продължение на 30 последователни дни.

ЧАСТ 3. Дефиниране на термините 

3.1. Критерии за валидност на гаранцията – гаранция, че клиенти на JYSK ще получат най-добра цена, в рамките на 30 последователни дни, на един и същ продукт, в един и същ магазин и с еднакви търговски условия в магазини JYSK или онлайн на www.JYSK.bg. Като отправна точка, ще бъде взета под внимание първоначалната дата на закупуване на артикула. 

 3.2. Цел – възстановяване разликата в цените на един и същ продукт - платената сума за закупения артикул на дадена дата и евентуално по-ниска промоционална цена в магазин JYSK (онлайн или офлайн); един и същ продукт в един от магазините JYSK или на www.JYSK.bg, в рамките на 30 дни, от първоначалната дата на покупката. 

3.3. Възстановяване на разликата в сумите – предоставяне на подаръчна карта за разликата между първоначалната и актуалната цена, в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Възстановяване на разликата не се прави в брой. 

3.4. Възстановяване на разликата в сумите при онлайн покупка – клиентът може да получи разликата в сумата по банков път, ако е закупил и платил артикули на www.JYSK.bg, като създаде потребителски профил и се свърже с нашия отдел Обслужване на клиенти

3.5. Идентичен продукт – идентичен продукт (идентичен код) със закупения първоначално от магазин JYSK или на www.JYSK.bg

3.6. Еднакви търговски условия – артикулът трябва да бъде закупен на по-ниска цена при същите търговски условия, както и при първоначалната покупка от магазини JYSK или www.JYSK.bg.

ЧАСТ 4. Участници 

4.1. Всеки клиент на магазини JYSK или www.JYSK.bg, пребиваващ на територията на Република България, има право на замяна на артикули. 

4.2. Лица ненавършили 18 години, могат да се възползват от 30-дневна ценова гаранция, ако формулярът е попълнен от родител или настойник. 

4.3. От гаранцията не могат да се възползват служители на ЮСК БУЛ ЕООД, както и техни роднини от първа и втора степен. 

4.4. От гаранцията не могат да се възползват търговски лица

ЧАСТ 5. Продължителност на гаранцията 

 Гаранцията е валидна за всички магазини JYSK на територията на Република България, както и онлайн на www.JYSK.bg. Организаторът запазва правото си да прекрати гаранцията, да измени или допълни правилата и условията във всеки един момент и под всякакъв мотив, без каквито и да било задължения към бивши, настоящи или бъдещи клиенти.

ЧАСТ 6. Условия за валидиране 

6.1.  За да може даден клиент да се възползва от гаранцията, трябва да отговаря на следните условия: 

6.1.1. Клиентът трябва да е закупил продукт от магазини JYSK или от www.JYSK.bg в периода на гаранцията, покупката да е с фискален бон, издаден от съответния магазин JYSK. Фискалният бон да бъде представен при възстановяване на разликата в цените или чрез фактура, удостоверяща покупката от www.JYSK.bg, или с квитанция /при доставка с наложен платеж/. 

6.1.2. Клиентът трябва да намери сред продаваните артикули идентичен продукт в същия магазин или на www.JYSK.bg. Продуктът да е на по-ниска цена от цената на закупения артикул, но в рамките на 30 дни от първоначалната покупка. 

6.1.3. Клиентът удостоверява, че настоящата цена е по-ниска, представя оригиналната касова бележка/фактура, която гарантира покупката, направена 30 календарни дни от датата на закупуване, обозначена на касовата бележка/фактура.  

ЧАСТ 7. Механизъм 

7.1. Ако в рамките на 30 календарни дни, от датата на закупуване на продукта, клиентът констатира, че същият артикул може да бъде закупен на по-ниска цена в същия магазин JYSK, където е направена първоначалната покупка или на www.JYSK.bg, JYSK ще възстанови разликата в цените под формата подаръчна карта. Ако клиентът пропусне срока от 30 календарни дни – губи правото си на възстановяване на разликата.  

7.2. За да се възползва от възстановяването на разликата в цените, клиентът се задължава да попълни всички необходими данни в предоставения формуляр в магазина. 

7.3. За да се възползва от 30-дневната гаранция и възстановяването на разликата в цените, клиентът трябва да посети магазина, където е направил първоначалната покупка, за да попълни необходимия формуляр.   

7.4. JYSK запазва правото си да провери данните, попълнени в предоставения формуляр, данните за съществуването на по-ниска цена в посочения от клиента магазин или на www.JYSK.bg и изпълнени ли са условията за възстановяване на ценовата разлика. 

7.5. За да е валиден формулярът, трябва да бъде придружен от следните документи: 

7.5.1. Оригинална касова бележка за направена покупка в магазина или фактура и квитанция за плащане при закупуване от www.JYSK.bg

7.5.2. Копие от документ за самоличност. 

7.6. Сравнение на цените ще бъде направено от деня на закупуване от магазин JYSK или на www.JYSK.bg и актуалната в момента цена  в същия магазин JYSK или онлайн на www.JYSK.bg в рамките на 30 календарни дни, от началната покупка. 

7.7. Ако клиентът желае да върне артикула, който е обект на възстановяване на разликата, според условията на 30 дневната гаранция, разликата ще бъде приспадната

ЧАСТ 8. Изключения

Продукти, които са в ликвидация или влезли в разпродажба в края лятно - зимния сезон (градински мебели, коледни украси), мостри, разопаковани стоки, артикули в акция при откриване/преоткриване на магазин.

ЧАСТ 9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците, съгласно ЗЗЛД.  

9.2. Личната информация, няма да бъде предоставена на трета страна, освен когато организаторът е задължен от настоящия закон.

ЧАСТ 10. ЖАЛБИ 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПРЕКЪСВАНЕ НА гаранцията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Гаранцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Настоящият правилник е изготвен и подписан в 3 копия, днес, 16.10.2020.

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД