30-дневна гаранция на цените 

Валидност: 01.01–31.12.2020

ЧАСТ 1. Организатор  

Организатор е JYSK БУЛ ЕООД със седалище град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1, BG131470112, с представител главен мениджър Александру Брату.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. Цел

Клиентите на магазини JYSK в България, както и нашата онлайн търговска платформа www.JYSK.bg, могат да се възползват от най-добрата цена на продукти в магазините ни с еднакви търговски условия, в продължение на 30 последователни дни.

ЧАСТ 3. Дефиниране на термините 

3.1. Критерии за валидност на гаранцията – гаранция, че клиенти на JYSK ще получат най-добра цена, в рамките на 30 последователни дни, на един и същ продукт, в един и същ магазин и с еднакви търговски условия в магазини JYSK или онлайн на www.JYSK.bg. Като отправна точка, ще бъде взета под внимание първоначалната дата на закупуване на артикула. 

 3.2. Цел – възстановяване разликата в цените на един и същ продукт - платената сума за закупения артикул на дадена дата и евентуално по-ниска промоционална цена в магазин JYSK (онлайн или офлайн); един и същ продукт в един от магазините JYSK или на www.JYSK.bg, в рамките на 30 дни, от първоначалната дата на покупката. 

3.3. Възстановяване на разликата в сумите – предоставяне на продукти за разликата между първоначалната и актуалната цена, в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Възстановяване на разликата не се прави в брой. 

Ако избраният артикул е по-евтин от разликата в сумите – няма да Ви бъде върнато ресто, в случай че изберете по-скъп артикул – трябва да доплатите разликата. 

3.4. Замяна онлайн – клиентът може да направи замяна, ако е закупил и платил артикули на www.JYSK.bg, като създаде потребителски профил преди замяната и се свърже с нашия отдел Обслужване на клиенти.

3.5. Замяна офлайн – клиентът може да направи замяна, ако е закупил и платил артикули в някой от магазините на JYSK. 

3.6. Идентичен продукт – идентичен продукт (идентичен код) със закупения първоначално от магазин JYSK или на www.JYSK.bg

3.7. Еднакви търговски условия – артикулът трябва да бъде закупен на по-ниска цена при същите търговски условия, както и при първоначалната покупка от магазини JYSK или www.JYSK.bg.

ЧАСТ 4. Участници 

4.1. Всеки клиент на магазини JYSK или www.JYSK.bg, пребиваващ на територията на Република България, има право на замяна на артикули. 

4.2. Лица ненавършили 18 години, могат да се възползват от 30-дневна ценова гаранция, ако формулярът е попълнен от родител или настойник. 

4.3. От гаранцията не могат да се възползват служители на ЮСК БУЛ ЕООД, както и техни роднини от първа и втора степен. 

4.4. От гаранцията не могат да се възползват търговски лица

ЧАСТ 5. Продължителност на гаранцията 

 Гаранцията е валидна за всички магазини JYSK на територията на Република България, както и онлайн на www.JYSK.bg, в периода 01.01.2020 – 31.12.2020. Организаторът запазва правото си да прекрати гаранцията, да измени или допълни правилата и условията във всеки един момент и под всякакъв мотив, без каквито и да било задължения към бивши, настоящи или бъдещи клиенти.

ЧАСТ 6. Условия за валидиране 

6.1.  За да може даден клиент да се възползва от гаранцията, трябва да отговаря на следните условия: 

6.1.1. Клиентът трябва да е закупил продукт от магазини JYSK или от www.JYSK.bg в периода на гаранцията, покупката да е с фискален бон, издаден от съответния магазин JYSK. Фискалният бон да бъде представен при възстановяване на разликата в цените или чрез фактура, удостоверяща покупката от www.JYSK.bg, или с квитанция /при доставка с наложен платеж/. 

6.1.2. Клиентът трябва да намери сред продаваните артикули идентичен продукт в същия магазин или на www.JYSK.bg. Продуктът да е на по-ниска цена от цената на закупения артикул, но в рамките на 30 дни от първоначалната покупка. 

6.1.3. Клиентът удостоверява, че настоящата цена е по-ниска, представя оригиналната касова бележка/фактура, която гарантира покупката, направена 30 календарни дни от датата на закупуване, обозначена на касовата бележка/фактура

6.1.4 На клиента няма да бъде върнат закупения продукт от магазини JYSK или на www.JYSK.bg

ЧАСТ 7. Механизъм 

7.1. Ако в рамките на 30 календарни дни, от датата на закупуване на продукта, клиентът констатира, че същият артикул може да бъде закупен на по-ниска цена в същия магазин JYSK, където е направена първоначалната покупка или на www.JYSK.bg, JYSK ще възстанови разликата в цените под формата на продукти. Ако клиентът пропусне срока от 30 календарни дни – губи правото си на възстановяване на разликата.  

7.2. За да се възползва от възстановяването на разликата в цените, клиентът се задължава да попълни всички необходими данни в предоставения формуляр в магазина. 

7.3. За да се възползва от 30-дневната гаранция и възстановяването на разликата в цените, клиентът трябва да посети магазина, където е направил първоначалната покупка, за да попълни необходимия формуляр.   

7.4. JYSK запазва правото си да провери данните, попълнени в предоставения формуляр, данните за съществуването на по-ниска цена в посочения от клиента магазин или на www.JYSK.bg и изпълнени ли са условията за възстановяване на ценовата разлика. 

7.5. За да е валиден формулярът, трябва да бъде придружен от следните документи: 

7.5.1. Оригинална касова бележка за направена покупка в магазина или фактура и квитанция за плащане при закупуване от www.JYSK.bg

7.5.2. Копие от документ за самоличност. 

7.6. Сравнение на цените ще бъде направено от деня на закупуване от магазин JYSK или на www.JYSK.bg и актуалната в момента цена  в същия магазин JYSK или онлайн на www.JYSK.bg в рамките на 30 календарни дни, от началната покупка. 

7.7. Ако клиентът желае да върне артикула, който е обект на възстановяване на разликата, според условията на 30 дневната гаранция, разликата ще бъде приспадната

ЧАСТ 8. Изключения

Продукти, които са в ликвидация или влезли в разпродажба в края лятно - зимния сезон (градински мебели, коледни украси), мостри, разопаковани стоки, артикули в акция при откриване/преоткриване на магазин.

ЧАСТ 9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците, съгласно ЗЗЛД.  

9.2. Личната информация, събрана по време на промоцията, няма да бъде предоставена на трета страна, освен когато организаторът е задължен от настоящия закон.

9.3. Името, фамилията, адресът на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

9.4. С участието си в тази промоция, участниците дават съгласието си техните данни да бъдат запазени в базата данни на организатора, за да бъдат използвани за предстоящи акции. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на всички участници. Участниците в тази промоция, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, достъп до своите данни (чл. 26), да променят данните си и да блокират своите данни (чл.28а). 

9.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да блокират употребата на личните си данни поради здравни или законови причини /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.

С цел изпълнението на тези права, участникът в тази промоция трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана към ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2. 

ЧАСТ 10. ЖАЛБИ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Настоящият правилник е изготвен и подписан в 3 копия, днес, 01.01.2020.

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД

Alexandru Bratu

Главен Мениджър