Кошница

Вашата кошница е празна

Кошница

Вашата кошница е празна

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Валидност: 29.10.2020 – 15.11.2020

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1, BG131470112.

С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. Копие на този документ ще бъде на разположение на всеки, който иска да се запознае с него, и на участниците в промоцията, в магазините на JYSK и на нашата страница: JYSK.bg/thankyou

С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията ще се проведе във всички физически магазини JYSK в България.

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Промоцията ще се проведе в периода 29.10.2020 – 15.11.2020

ЧАСТ 4. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

4.1. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи.

4.2. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила. 

ЧАСТ 5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Всички клиенти, които са направили покупка в магазини JYSK в периода 29.10. - 11.11.2020 ще могат да се възползват от 15% допълнителна отстъпка на всички артикули в нашите магазини в периода 12 - 15 ноември.

Ваучер A6 – ще бъде даден на всеки клиент направил покупка в периода 29.10. - 11.11.2020, с прикрепена касова бележка. В периода между 12 - 15 ноември, всеки клиент ще получи 15% допълнителна отстъпка на всички артикули, на касата. Отстъпката важи САМО за клиентите които представят ваучер с прикрепен касов бон.  

ЧАСТ 6. ЖАЛБИ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 7. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

Настоящият правилник е изготвен и подписан в 3 копия, днес, 28.10.2020.

 

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД