Кошница

Вашата кошница е празна

Кошница

Вашата кошница е празна

Седмица на текстила! Намаления до 60% на подбрани артикули и категории за дома.

Всички оферти

Посетете магазина на JYSK в град София, ж.к. Дружба и спечелете ваучер на стойност 500 лв. или една от 10 завивки ULVIK.

Кампанията ще се проведе в периода: 27.02.- 25.05.2020 и важи единствено за магазин JYSK в гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. "Обиколна" 32.

Печеливши

Печелившият на голямата награда ваучер на стойност 500 лв. е Евгения Николова. Честито г-жо Николова очакваме ви в магазин JYSK на ул. "Обиколна" 32.

10 бр. завивки ULVIK печелят:

 1. Валерия Валентинова Савова
 2. Тонка Тончева Атанасова
 3. Боряна Георгиева
 4. Владимир Високомогилски
 5. Румен Кънев
 6. Миглена Богданова
 7. Цветина Илиева
 8. Мариана Минкова
 9. Виолина Раденкова
 10. Ирен Бекриева

На печелившите честито!

Очакваме ви в магазин JYSK в ж.к. Дружба 2 на ул. "Обиколна" 32, за да си получите наградите.

Правила и условия промоция JYSK Дружба

Валидност: 27.02. - 25.05.2020

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР 

Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1, BG131470112, с представители  Ян Бьох, Якоб Брунсборг и Хенрик Наундруп.

С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени на www.JYSK.bg/sofia_druzhba според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложимото законодателство.

Организаторът е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията ще се проведе само и единствено в магазин JYSK в гр. София, ж.к. Дружба

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Промоцията ще се проведе в периода: 27.02 - 25.05.2020

ЧАСТ 4. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

4.1. Участниците в тази промоция са всички, които предоставят правилно попълнен флаер в магазин JYSK в гр. София, ж.к. Дружба, в периода 27.02 - 25.05.2020. Флаерите се разпространяват безадресно и безплатно в пощенските кутии. Участието в промоцията е безплатно и не е обвързано с покупка.

4.2. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи, които предоставят правилно попълнен флаер в магазин JYSK в гр. София, ж.к. Дружба. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията. Участието в тази промоция включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила и Условия. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.3. В случай че печелившият не може да получи наградата си, поради причини, различни от това, че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представляван от упълномощено [GB1] лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери, че наградата е получена.

4.4. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила.

4.5. С участието си в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и адрес биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ

5.1. Наградата в тази промоция са:

- 1 брой ваучер на стойност 500 лв.

- 10 броя завивки ULVIK, по една на печеливш.

Всеки участник има право да получи само една награда от тази промоция

5.2. Общата стойност на наградата е: 500 лева + 799,90 лв. под формата на завивки ULVIK (арт. № 4134685)

ЧАСТ 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Промоцията ще се проведе в периода 27.02.2020 - 25.05.2020

6.2. Всички предоставили правилно попълнен флаейр за участие в промоцията, ще участват в тегленето.

6.3. Промоцията ще се проведе в магазин JYSK в гр. София, ж.к. Дружба.

6.5. Наградата ще бъде изтеглена на 28.05.2020 на случаен принцип в присъствието на нотариус.

6.6 Печелившите ще бъдат публикувани на www.JYSK.bg/sofia_druzhba до 3 дни след тегленето. В срок до 30 дни всеки един спечелил трябва да потърси наградата си в магазин JYSK гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Обиколна“ 32. Всички награди от настоящата промоция трябва да се получат/използват в магазин JYSK гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Обиколна“ 32.

ЧАСТ 7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

7.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците съобразно ЗЗЛД Включвайки се в настоящата промоция, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от ЮСК БУЛ ЕООД, само и единствено за целите на Промоцията.

7.2. Личната информация, събрана по време на промоцията, няма да бъде предоставена на трета страна, освен в случаите, когато организаторът е задължен от ЗЗЛД.

7.3. Името и фамилията на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Организаторът ще ги съхранява до приключването на тегленето и получаването на наградите.

7.4. Участниците в тази промоция, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, достъп до своите данни (чл. 26), да променят данните си и да блокират своите данни (чл.28а), както и всички други права съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

7.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да блокират употребата на личните си данни поради здравни или законови причини /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.

С цел изпълнението на тези права, участникът в тази промоция трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана към ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1.

ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

8.1. Дали са спазени условията на настоящия регламент, ще бъде проверено при раздаване на наградите.

8.2. Наградата трябва да бъде използвана в магазин JYSK гр. София, ж.к. Дружба

8.3. Организаторът е длъжен да вземе необходимите мерки в случаи на опит за измама или други действия, накърняващи имиджа на промоцията.

8.4. Организаторът е длъжен да публикува имената на победителите в срок до 3 /три дни/ от тегленето на сайта: www.JYSK.bg/sofia_druzhba.

8.5. Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за печеливши и непечеливши претенции или по други подобни поводи. Инициативата за търсенето и получаването на наградата е у спечелилите.

ЧАСТ 9. ЖАЛБИ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.JYSK.bg/sofia_druzhba

Настоящият правилник е изготвен, днес, 20.02.2020.

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД
Когато се абонирате за нашия бюлетин

За целите на дистрибуцията на бюлетини, JYSK A/S, VAT 13590400, събира и обработва следните лични данни:

 • имейл адрес
 • име
 • адрес (по желание)
 • дата на раждане (по желание)
 • пол (по желание)

Съхраняваме Вашата информация в база данни на защитен сървър. Само JYSK България уебмастър в сътрудничество с външен партньор има достъп до Вашата информация. Ние гарантираме, че не предоставяме, разкриваме или продаваме Вашия имейл адрес на други компании.

Изпращаме бюлетини само на получатели, които са избрали да се абонират и използваме т.нар. двоен opt-in (двойна проверка) и по този начин друг не може да Ви абонира от Ваше име чрез Вашия имейл. Ако сте получили нашия бюлетин, без да сте ни предоставили Вашето изрично съгласие, то това може би се е случило, защото човек, когото познавате Ви го е препратил.

Когато се абонирате за нашия бюлетин може да очаквате, че ще получавате 1-4 седмични бюлетини чрез имейл от ЮСК България. Бюлетинът съдържа последните оферти, новини и информация за актуални кампании на пълния асортимент на JYSK България.

При регистрацията Вие се съгласявате в последствие да получавате служебни съобщения, в това число известия за недовършени поръчки онлайн, проследяващи имейли след създадена поръчка и имейли, съдържащи артикули от асортимента на ЮСК България, към които сте проявили интерес.

Можете да се отпишете от страницата по всяко време. Можете също така да се откажете от получаването на нашия бюлетин като кликнете на линка, посочен в долната част на всички наши бюлетини.

JYSK A/S ще съхранява личните Ви данни, докато не оттеглите Вашето изрично съгласие.

Правното основание за обработването на Вашите данни е изричното съгласие, което сте дали.