Отдел Обслужване на клиенти – Често задавани въпроси

Уважаеми клиенти,

от 21.10.2021 всички физически магазини на ЮСК ще работят при спазване на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на Здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Магазини, при които 100% от персонала НЕ ПРИТЕЖАВА валидни сертификати за ваксинация, преболедуване или изследване следва да НЕ ДОПУСКАТ посетители на територията на магазина.

Магазини, при които 100% от персонала ПРИТЕЖАВА валидни сертификати за ваксинация, преболедуване или изследване ще създават необходимата организация за допускане в обектите само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на Здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на Здравеопазването.

в) условията по подточки „а“ и „б“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

Препоръчително е да направите предварителна онлайн резервация (опция „резервирай онлайн - вземи в магазин“) или предплатена онлайн поръчка с избор на доставка в магазин. Ще получите артикулите си на място - от входа или склада на съответния магазин.